תקיפה של צעיר על ידי שני שודדים בעת שניסה למשוך כסף מכספומט

צעיר הוכה על ידי שני שודדים בעת שניסה למשוך כסף מכספומט. חוסר יכולתו של הצעיר להבין את הסיטואציה, חוסר המיומנות שלו בקרב כנגד שני תוקפים, הובילו לפגיעה הקשה.