תלמיד לחימה ישראלית ניצל מניסיון תקיפה במועדון

תלמיד לחימה ישראלית ניצל מניסיון פגיעה במועדון. התוקף אחז בקבוק בידו וניסה להכות את ג’ בראשו. ג’ שמתאמן חודשים ספורים, ביצע בהצלחה הגנת 360 ובו זמנית הכה עם אגרוף ימין לפניו של התוקף. התוקף התמוטט מיידית, איבד הכרתו ופונה לבית חולים.
התלמיד מתאמן בקבוצת הבוגרים של עין שריד בהדרכתו של אביעד סגל.