שינויים בדרישות לחגורה כחולה, חומה ושחורה

העמותה לקרב מגע לחימה ישראלית, שמה לעצמה מטרה להיות העילית בענף הקרב מגע וההגנה העצמית,
וכחלק מתפיסה זו אנו חושבים כיצד ליצור מתאמנים ברמה גבוהה יותר. לאחר בחינה מעמיקה של המתאמנים נמצא כי רמת המתאמנים שעזרו בהדרכה באימונים היו גבוהות יותר בצורה משמעותית מאלו שלא עזרו בהדרכה. ועל כן הוחלט כי החל מיום זה, על מנת לגשת לבחינה לחגורות כחולה, חומה ושחורה התלמיד יצטרך לעמוד בשעות הדרכה כדלקמן:
חגורה כחולה – 50 שעות הדרכה.
חגורה חומה – 150 שעות הדרכה
חגורה שחורה דאן 1 – 230 שעות הדרכה.

ההדרכה באימונים מאפשרת למתאמן להטמיע את הידע הנרכש בשיעורים בצורה טובה יותר, תוך שהוא מפתח הבנה מעמיקה יותר לגבי התרגילים השונים. ההדרכה מאפשרת למתאמן לחזור על תרגילים של החגורות המוקדמות וכך להגיע לרמה גבוהה יותר, כפי שנדרש ממתאמן בקרב מגע לחימה ישראלית. בנוסף ההדרכה מקנה ביטחון לתלמיד בידע אותו הוא רכש.
נציין כי גם תעודת החגורה תשונה, כך שתכלול את המידע כי החניך עזר בהדרכה במשך הזמן שנדרש ממנו על פי המפורט לעיל.

נזכיר כי מעבר לדרישות אלו, על הניגשים למבחן לחגורה כחולה, חומה ושחורה, לעבור מבחן טכני מעשי, ומבחן תחת לחץ הבודק את יכולתם בסף מאמץ.

לידיעתכם, בברכה
וועד העמותה