חובת ביצוע בדיקת מאמץ לנבחנים ב”אסון טבע”

בהחלטת העמותה לקרב מגע לחימה ישראלית הוחלט כי כל משתתף במבחן אסון טבע, מחוייב בייצוע בדיקת מאמץ טרם הגעתו לבחינה.
נציין כי חוקי מדינת ישראלי אינם מחייבים את העמותה בביצוע בדיקה זו, הואיל ו”אסון טבע”
אינו אירוע תחרותי, אף על פי כן העמותה רואה לנכון להחמיר בדרישות, מתוך דאגה למתאמנים.
“אסון טבע” אינו אימון רגיל, וישנו חשש כי מתאמן שיש לו מום בלב, עשוי לגלות זאת במהלך המבחן.

לפרטים נוספים בנוגע לבדיקה, ניתן ליצור קשר עם אביעד 0544934038.

כמו כן להלן מאמר הסוקר את המצב החוקי בארץ, והשוואה שלו לעולם בנוגע לקיומם של בדיקות אלו.
לחץ כאן למאמר