סמינר פסח 2013 מחזור 31 בית הספר לקרב מגע רעננה צורן

סמינר פסח 2013 מחזור 31 בית הספר לקרב מגע רעננה וצורן בהדרכת אביעד סגל