סמינר חנוכה ילדים בבית הספר לקרב מגע לחימה ישראלית 2012-2013

סמינר חנוכה בבית הספר לקרב מגע לחימה ישראלית ברעננה צורן, בהדרכת אביעד סגל בשנת האימונים 2012-2013