סמינר חנוכה 2012-2013 בוגרים בית הספר לקרב מגע לחימה ישראלית

סמינר חנוכה בוגרים בשנת האימונים 2012-2013 בהדרכת אביעד סגל