מחנה אימונים פסח – ילדים

תמונות ממחנה אימונים פסח – במסגרת חוג קרב מגע לילדים