הגנה מפני תקיפת סכין לצלעות

תרגיל קרב מגע – הגנה מפני תקיפת סכין לצלעות