הגנה מפני איום אקדח מאחור

תרגיל קרב מגע – הגנה מפני איום אקדח מאחור