מה ההבדל בין קרב מגע לחימה ישראלית לבין ג’ודו?

ג’ודו הינו ספורט תחרותי אולימפי שבו שני יריבים נדרשים להפיל זה את זה למזרון, כאשר היריבים מתחרים זה כנגד זה על פי קטגוריות של משקל. בג’ודו לא לומדים כיצד להגן על עצמך ברחוב, ולא לומדים כיצד להכות מכות ידיים ורגליים. כמו כן העקרונות הנלמדים בג’ודו ושמתאימים לתחרות, מאוד מסוכנים למי שמעוניין להגן על עצמו ברחוב, בשל צמצום הטווח ועמידת הפיסוק המתאימים לתחרות, אך מסוכנים לרחוב.