מהו מעמדו של הקרב מגע בעולם?

קרב מגע נחשב לשיטת ההגנה העצמית היעילה והפשוטה ביותר הקיימת כיום בעולם. קרב המגע אומץ בקרב יחידות עילית בגופי ביטחון ובצבאות זרים, ובנוסף כיום ניתן ללמוד קרב מגע בכל עיר מרכזית בעולם המערבי (ארה”ב, אירופה ויפן).