האם קרב מגע לחימה מתאים לילדים?

בהחלט! קרב מגע לחימה ישראלית מומלץ לצורך הקנייה של ביטחון עצמי ושליטה עצמית, ולצורך השקט הנפשי של ההורים שינבע מן הידיעה שילדם יודע כיצד להגן על עצמו באופן היעיל ביותר. לצערנו אנחנו חיים בסביבה אלימה (ראה מאגר הידע – מעל 50,000 מקרי אלימות מדווחים מידי שנה), והקניית לימוד לחימה ישראלית הינו שווה ערך ואף יותר (מבחינה סטטיסטית) לחגירה של חגורת בטיחות.