האם קרב מגע לחימה ישראלית הוא בטוח?

בהחלט כן. אחוז הפציעות בקרב מגע לחימה ישראלית נמוך מאחוז הפציעות בחוג כדורגל וכדורסל, והסיבה היא החינוך לשליטה עצמית, ההדרגתיות בלימוד ושימוש במגנים על פי הצורך. בקרב מגע לחימה ישראלית, לא נבצע קרבות לפני שנדע כיצד להגן על עצמנו.