האם בקרב מגע לחימה ישראלית יש תחרויות?

לא. בקרב מגע – לחימה ישראלית אין תחרויות, הואיל ולחימה ישראלית מיועדת לאמן את האדם להתמודדות מציאותית, שבה ניתן לגבור על כל אדם ללא קשר לגודלו הפיזי ולחוזקו. קיומה של תחרות מגבילה את הפוטנציאל ההגנתי הקיים באדם בשל המגבלה של החוקים שמטרתם לשמור על המתחרים. בעיננו תהיה זאת סתירה לאמן אדם להשתמש בנקודות תורפה, ולאחר מכן להגביל אותו בתחרות משימוש באותם נקודות תורפה, בשל הנזק הרב שיגרם. למעשה זהו אחד ההבדלים העיקריים בין שיטה שהינה תחרותית לבין שיטה שמטרתה הגנה עצמית, כפי שלחימה ישראלית מייעדת את עצמה.