האם אימון בקרב מגע לחימה ישראלית לא יהפוך אותי או את הילד שלי לאלים יותר?

לא!. ההיפך הוא הנכון. אלימות היא תוצר של חוסר בשליטה עצמית,חוסר בביטחון עצמי, וחוסר בביטוי עצמי. בקרב מגע לחימה ישראלית המתאמן “מוציא החוצה” את כל האגרסיות שלו בצורה מבוקרת ותחת שליטה, כך שלאחר האימון המתאמן הופך לשליו יותר. כמו כן המודעות הנרכשת במהלך האימונים באשר לכוח המצוי בנו, מחזקת את הביטחון העצמי ואת השליטה העצמית. בראייתנו עוצמתו של אמן ההגנה העצמית, נמדדת בשליטה העצמית וביכולת ההבלגה, ולא ביכולת ההתרסה והכוחניות.