קורסים למאבטחים

מטרת קורס זה הינה להקנות למאבטח את הכלים המתאימים להתמודדות כנגד אירועי תקיפה אלימות וחבלה כאשר אין באפשרות המאבטח להשתמש בנשקו האישי, בין אם בשל הסיטואציה הפרטנית ובין אם בשל מעצור בנשק.

במהלך השנים האחרונות הוכחה יעילותו של הקרב מגע באירועי טרור ותוקפנות, כאשר באותם אירועים לא היה ניתן להשתמש בנשק אישי, או שלחילופין שימוש בנשק האישי היה גורם יותר נזק ופוגע בתכלית האבטחה.

נושאי הקורס שילמדו יותאמו לתפקיד האבטחה הנדרש בהתאם לדרישות הלקוח.

לפרטים נוספים: 054-4934038.

?>