קורסים בקרב מגע לחימה ישראלית

מטרת הקורסים בקרב מגע לחימה ישראלית הינה להקנות ידע לקבוצת יעד בתקופת זמן תחומה, על פי תוכנית אימונים המותאמת לקבוצת היעד בהתאם למטרה מוצהרת. הקורסים בקרב מגע לחימה ישראלית הינם:
• קורס הגנה עצמית והעצמה נשית לנשים.
• קורס למאבטחים.
• קורסי העצמה אישית לילדים ונוער.
• קורסים ייעודיים לחברות וארגונים.
• ISRAELI FIGHTING CAMP.
• קורסי עוזרי מדריכים וקורס מדריכים.

?>