שיעור לחימה ישראלית 2

שיעור של ילדים בכיתה א ברעננה בקרב מגע לחימה ישראלית
בהדרכתו של אביעד סגל