שיעור לחימה ישראלית 1

שיעור של קרב מגע לחימה ישראלית של ילדים בכיתות ג’ – ה’ ברעננה בקבוצות של אביעד סגל