קרב מגע לחימה ישראלית אימון ילדים 4/2/11

קטעים מאימון ילדים של קרב מגע לחימה ישראלית, בהדרכת אביעד סגל
4/2/11