קרבות בוגרים עשן 2

קרבות באימון קרב מגע לחימה ישראלית עם שימוש בעשן בוגרים א
בהדרכתו של אביעד סגל
fights in krav maga israeli fighting using smoke