קרבות בוגרים עשן 1

קרבות באימון קרב מגע לחימה ישראלית עם שימוש בעשן בוגריםב
fights in krav maga israeli fighting using smoke