סמינר משולב חנוכה יובל

תרגיל משולב בסמינר חנוכה בקרב מגע לחימה ישראלית בהדרכת אביעד סגל
training in krav maga israeli fighting by aviad segal