לחימה ישראלית- העוצמה שבהגנה

לחימה ישראלית- העוצמה שבהגנה

צילום ועריכה: אורי סגל