אימון תפיסות ידיים בקרב מגע לחימה ישראלית

אימון תפיסות ידיים שניים על אחד