אימון קרב מגע לחימה ישראלית training in israel in krav maga

אימון קרב מגע לחימה ישראלית ברעננה תרגול של התגוננות כנגד מספר תוקפים
training of krav maga in israel.