אימון מכות ידיים בצורן

קרב מגע לחימה ישראלית סניף צורן