אימון כח ללחימה ישראלית תוכנית 3

אימון חיזוק שרירים לקרב מגע לחימה ישראלית תוכנית 3. כל שלושה תרגילים הם סט יש לבצע שלושה סטים ברציפות אין מנוחה בין תרגיל לתרגיל או בין סט לסט. מספר החזרות בכל תרגיל על פי רמה או לחילופין על פי זמן