סוגיית החשש מאלימות כתוצאה מאימון ילדים בקרב מגע לחימה ישראלית

סוגיית החשש מאלימות יתר כתוצאה מאימון ילדים בהגנה עצמית/קרב מגע/אומניות לחימה

החלטתם לשלוח את ילכדכם לשיעורי הגנה עצמית (קרב מגע למשל) או אומנות לחימה כלשהי, כאשר לרוב מטרתכם תהיה לשפר את בטחונו העצמי של הילד. המדריך מבטיח לכם כי בטחונו העצמי של הילד ישתפר, אולם שאלת החשש מאלימות יתר והתנהגות לא תקינה, לא עולה בראשכם וגם לא בשיחה עם המדריך.

נקודת המוצא הינה כי אימון ילדים שונה מאימון של נוער או מבוגרים, ודורש תשומת דגשים שונה בעת ההדרכה, ומטילה אחריות רבה על המדריך העובד עם קבוצת גיל זו. כאשר אתם שולחים את בנכם או בתכם, לחוג של הגנה עצמית עליכם לשאול את עצמכם מיהו הילד שחוזר מן החוג, או לחילופין מהי ההשפעה של אותו מדריך על תפיסת העולם של הילד. לעיתים, כאשר המדריך נעדר ניסיון או הבנה בעולמם של ילדים, או לחילופין כאשר המדריך עצמו נעדר עולם ערכי רחב, הוא עלול ליצור תלמיד שאומנם יודע להגן על עצמו מחד, אך מאידך הוא אינו מרוסן ומהווה סיכון לחבריו בכיתה ובבית ספר,כאשר אותו תלמיד עלול להאמין כי אלימות הינה הפתרון לכל בעיה, כאשר למעשה הלוחם הדגול הינו זה שלעולם לא נדרש להשתמש בכוחו.

על מנת להימנע מצרה זו, על המדריך לשים דגש רב על ריסון הילדים, ועל הבנת מגבלת הכוח הקיימת. הסבר של מגבלת הכוח, ייעשה על ידי משחקים, דוגמאות ממחישות, ושיחות מרובות. ריסון הילדים ייעשה על ידי משמעת בשיעורים, ושיחות מרובות על נושא שיקול הדעת, ערכי מוסר, וההתנגדות לאלימות. בנוסף, יכולתו של המדריך להיות בקשר רציף עם ההורים תבטיח בחינה של שינויים שלילים בהתנהגותו של התלמיד, במידה ויתרחשו כאלו.

בנוסף טרם אתם שולחים את ילדכם לחוג יש לבחון את המדריך, יש לתהות על קנקנו הערכי, על יכולתו לתקשר עם התלמידים, על אופן התנהלות החוג. סוגיה נוספת שיש לבחון היא האם החוג תחרותי?, לדידי חוג תחרותי לילדים לא יעודד ריסון אלא נהפוך הוא, וגם יקשה מאוד על פיתוח ביטחון עצמי של ילד, שעה שיאלץ להתמודד על מקומו בתוך הקבוצה.

נקודה נוספת שיש להדגיש, הינה שאת אימון הילדים יש לראות כתהליך מתמשך וארוך, שאינו מסתיים בכמה חודשים או בשנה אחת, אלא תוצר של מספר שנות אימונים שבמהלכם התלמיד ייפתח בטחון עצמי, ואמונה ביכולתו, אולם לא על חשבון דרך ארץ והתנהגות נאותה בחברה תקינה.

הכותב הינו אביעד סגל, מומחה לקרב מגע, מדריך ילדים, יועץ למשרד הביטחון, וסיו”ר העמותה לקרב מגע לחימה ישראלית 054-4934038.