מאמרים

סוגיית החשש מאלימות כתוצאה מאימון ילדים בקרב מגע לחימה ישראלית

סוגיית החשש מאלימות יתר כתוצאה מאימון ילדים בהגנה עצמית/קרב מגע/אומניות לחימה החלטתם לשלוח את ילכדכם לשיעורי הגנה עצמית (קרב מגע למשל) או אומנות לחימה כלשהי, כאשר לרוב מטרתכם תהיה לשפר את בטחונו העצמי של הילד. המדריך מבטיח לכם כי בטחונו … Continue reading

על התוקפנות

להורדת המאמר

האלימות – שורשיה ומגמותיה

להורדת המאמר

הבריון של הכיתה

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Staj/ThanimPedagogim/Mishmaat/Biryon.htm