על העמותה לקרב מגע – לחימה ישראלית

מטרת העמותה הינה לאגד את החברים בקרב מגע – לחימה ישראלית, לפקח ולשקוד על קידומם המקצועי, ולדאוג להכרתם הלאומית והבין לאומית כאומני הגנה עצמית.

העמותה שואפת להציב את הסטנדרטים הגבוהים ביותר בלימוד קרב מגע, תוך שיפור תמידי של חומר הלימוד הקיים, ופיתוח תרגילים חדשים לאיומים החדשים הניצבים בפנינו.

העמותה הינה גוף ללא מטרת רווח, שאינה מתוקצבת על ידי אף גוף, ושתקציבה השנתי מתוקצב על ידי תלמידי העמותה, באמצעות דמי החבר השנתיים שהינם 60 ₪.

תקציב העמותה מבוקר על ידי רואה חשבון ועל ידי רשם התאגידים במדינת ישראל. כלל הכסף הנצבר מיועד לטובת פעילות שוטפת (רואה חשבון, רכישת ציוד לתלמידים, רכישת ציוד למכונים, הנפקת דרכונים ותעודות, כנס שנתי, אתר האינטרנט) כאשר הוועד המנהל של העמותה פועל בהתנדבות וללא שכר.

העמותה נוסדה על ידי פרננדו מרי, אביעד סגל, ואמיר אביטוב, והינה עמותה רשומה ומאושרת שמספרה הינו 580439198.

להורדת טופס חברות לחץ כאן