אודות קרב מגע לחימה ישראלית

קרב מגע – לחימה ישראלית הינה אומנות קרב רחוב שמטרתה לימוד התמודדות פיזית ומנטאלית נגד גילויי אלימות, והינה הדרך היעילה ביותר להגנה עצמית.

קרב מגע לחימה ישראליתבחוג קרב מגע – לחימה ישראלית נלמדים מעל ל 240 תרגילי התקפה והגנה עצמית, כנגד כל סיטואציה, מהתקפות ידיים ורגליים, חניקות, חביקות, התקפות מקל, דקירות סכין, איומי סכין ואיומי אקדח. כלל התרגילים נבדקים פעם אחר פעם, וישנו תהליך תמידי של שכלול תרגילים קיימים ופיתוח תרגילים חדשים, כאשר להבדיל מאומנות לחימה מסורתית, לחימה ישראלית מתחדשת אל מול האיומים החדשים הניצבים בפנינו ברחוב, כך שהתלמיד זוכה לקבל מענה מדויק יעיל ופשוט מול כל איום או התקפה, המאפשרים לו להגן על עצמו בשעת הצורך. העושר הרב של התרגילים ועדכנותם למציאות הנוכחית הופכים את לחימה ישראלית לשיטת ההגנה העצמית היעילה ביותר הקיימת כיום.

בנוסף, בקרב מגע – לחימה ישראלית ישנה הבנה עמוקה כי הגנה עצית לנשיםידיעת התרגיל הנכון אינה מספיקה, וכי יש לאמן את האדם לשיפור מהירות התגובה ושיפור התגובות תחת לחץ. אנו מבינים כיום כי הקושי העיקרי ביכולת ההתמודדות האנושית כנגד איום או התקפה, הינו משך הזמן שעובר בין האיום או ההתקפה לבין התגובה של האדם, וכן השוני הקיים בין תגובה במצב נורמאלי לבין תגובה במצב בו המתגונן שרוי בלחץ רב. לפיכך פיתחנו מערכי אימון ייחודיים המבוססים על מחקרים מתחום האימון הקוגניטיבי, המשפרים באופן משמעותי את מהירות התגובה של האדם ואת יכולת ההתמודדות במצבי קיצון של התקפה.

אימונים לקרב מגע ישראליבקרב מגע – לחימה ישראלית אין תחרויות, הואיל ולחימה ישראלית מיועדת לאמן את האדם להתמודדות מציאותית, שבה ניתן לגבור על כל אדם ללא קשר לגודלו הפיזי ולחוזקו. קיומה של תחרות מגבילה את הפוטנציאל ההגנתי הקיים באדם בשל המגבלה של החוקים שמטרתם לשמור על המתחרים. בעיננו תהיה זאת סתירה לאמן אדם להשתמש בנקודות תורפה, ולאחר מכן להגביל אותו בתחרות משימוש באותם נקודות תורפה, בשל הנזק הרב שיגרם. למעשה זהו אחד ההבדלים העיקריים בין שיטה שהינה תחרותית לבין שיטה שמטרתה הגנה עצמית, כפי שלחימה ישראלית מייעדת את עצמה.

במסגרת חוגי קרב מגע, זוכים התלמדים ליחס אישי. אנו מאמינים שלכל אדם הזכות לדעת להגן על עצמו, וכי לכל אדם ישנה את היכולת להגן על עצמו. לכל תלמיד ניתן מענה בהתאם ליכולותיו הפיזיות והמנטאליות, כאשר עושר התרגילים הרב מאפשר לכל תלמיד לפתח סגנון התקפי המתאים ליכולותיו האישיות. כמו כן אופן הלימוד משתנה בין גיל האדם ומינו. אנו מתאימים את דרך הלימוד ואת התרגילים הנלמדים לגיל המתאמן, וכן למינו, כך שהתלמיד יזכה להפיק את המקסימום מדרך הלחימה הישראלית.

בקרב מגע – לחימה ישראלית מושם דגש על ערכים ובניית האישיות של המתאמן והעצמתו. אנו דורשים מן המתאמנים כבוד לזולת, משמעת, מצוינות אישית, ואמונה עצמית. אנו מאמינים כי על מנת למנוע שימוש לרעה בידע הנלמד בשיעורים, יש להבטיח כי המתאמן הוא קודם כל אדם ערכי, המכבד כל אדם באשר הוא אדם, ושרואה לנגד עיניו את דרך השלום והפיוס. אנו מאמינים כי על המתאמן להגיע לידי מקום של שלמות עם עצמו, ולידי תחושה של אמונה ובטחון ביכולותיו האישיות. לדידנו, הביטחון העצמי הנצבר בשיעורים מחזק את האני של התלמידים ומרסנם. בראייתנו עוצמתו של אמן ההגנה העצמית, נמדדת בשליטה העצמית וביכולת ההבלגה, ולא ביכולת ההתרסה והכוחניות.

בקרב מגע – לחימה ישראלית מושם דגש על ערכים ובניית האישיות של המתאמן והעצמתו. אנו דורשים מן המתאמנים כבוד לזולת, משמעת, מצוינות אישית, ואמונה עצמית. אנו מאמינים כי על מנת למנוע שימוש לרעה בידע הנלמד בשיעורים, יש להבטיח כי המתאמן הוא קודם כל אדם ערכי, המכבד כל אדם באשר הוא אדם, ושרואה לנגד עיניו את דרך השלום והפיוס. אנו מאמינים כי על המתאמן להגיע לידי מקום של שלמות עם עצמו, ולידי תחושה של אמונה ובטחון ביכולותיו האישיות. לדידנו, הביטחון העצמי הנצבר בשיעורים מחזק את האני של התלמידים ומרסנם. בראייתנו עוצמתו של אמן ההגנה העצמית, נמדדת בשליטה העצמית וביכולת ההבלגה, ולא ביכולת ההתרסה והכוחניות.

קרב מגע – לחימה ישראלית מפותחת על ידי פרננדו מרי ואביעד סגל, תלמידים בכירים של אלי אביקזר ז”ל (דאן 10). מרכזיה העיקריים של קרב מגע לחימה ישראלית הינם ברמת פולג (נתניה), רעננה ועין שריד.