Monthly Archives: August 2015

החלה ההרשמה לשנת האימונים 2015-2016

אנחנו שמחים לבשר על פתיחת ההרשמה לשנת האימונים 2015-2016. מאחלים לכל תלמידי לחימה ישראלית שנה של התפתחות, התקדמות ועבודה קשה!