Monthly Archives: February 2011

שינויים בדרישות לחגורה כחולה, חומה ושחורה

העמותה לקרב מגע לחימה ישראלית, שמה לעצמה מטרה להיות העילית בענף הקרב מגע וההגנה העצמית, וכחלק מתפיסה זו אנו חושבים כיצד ליצור מתאמנים ברמה גבוהה יותר. לאחר בחינה מעמיקה של המתאמנים נמצא כי רמת המתאמנים שעזרו בהדרכה באימונים היו גבוהות … Continue reading