Monthly Archives: June 2010

אישה בחודש השמיני נרצחה בדקירות על ידי שכנתה כיוון שלכלכה את כביסתה

אישה בחודש שמיני נרצחה בדקירות מפני שלכלכה את כביסת שכנתה להלן מצורפת הידיעה מאתר הארץ. הידיעה בדבר דקירה זו, היא בגדר עליה במדרג האלימות שאנו נכספים אליו במדינת ישראל. מאת יניר יגנה – הארץ אשה בת 36 נדקרה למוות מחוץ … Continue reading