Monthly Archives: December 2009

המחשה לאגרוף שמאל בנסיגה

בסרטון הנ”ל ניתן לראות המחשה ליכולות של אגרוף שמאל בנסיגה. בסרטון ניתן לראות כיצד המתגונן מצליח לגבור על שלושה יריבים באמצעות אגרופים בנסיגה.

קישור לסרטון הדקירה ממחסום קלנדיה

ב 25 לאוקטובר נדקר מאבטח במחסום קלנדיה על ידי מחבלת פלסטינאית. מעבר לכשל האבטחתי המתבטא בסרטון, ניתן לשים לב לקור הרוח של הדוקרת ולמיומנות שלה בדקירה ישרה. האירוע יכל להימנע עם ערנות של המאבטחים, ומידיעה כיצד להתגונן מדקירה מן הצד, … Continue reading