הסבר על חברות בעמותה לקרב מגע לחימה ישראלית

העמותה לקרב מגע לחימה ישראלית הינה עמותה ללא מטרות רווח, שמטרתה היא לקדם את מתאמני קרב מגע לחימה ישראלית, ולהיות הגוף המוביל בארץ ובעולם בלימוד הקרב מגע.

העמותה הינה עמותה רשומה ברשם העמותות, המפוקחת על ידי רואה חשבון, ומקבלת מידי שנה אישור מינהל תקין על ידי רשם העמותות.

לעמותה ישנם הוצאות שוטפות הבאות לידי ביטוי ברואה חשבון, אחסון ותחזוק אתר האינטרנט, והוצאות על התלמידים. כל הכסף הקיים בעמותה, חוזר לטובת התלמידים, על ידי רכישת ציוד, וציוד מוזל עבור התלמידים.

חשוב לציין כי וועד העמותה מבצע את תפקידו בהתנדבות וללא שכר.

* כל תלמיד המגיע לחגורה ירוקה יקבל מן העמותה תיק אימון.

אנא מכם, מלאו את טופס החברות והיביאו אותו בתחילת כל שנת אימונים.

החברות בעמותה הינה חובה עבור כל תלמיד המתאמן בקרב מגע לחימה ישראלית, ועלות החברות הינה 60 ש”ח לשנה. נציין שמחיר זה קבוע משנת 2005.

להורדת טופס חברות