אימון חטיפה מרכב בקרב מגע לחימה ישראלית רעננה

http://www.i-f.org.il
אימון חטיפה מרכב בקרב מגע לחימה ישראלית ברעננה בהדרכת אביעד סגל